Politica de confidentialitate

1. Cine suntem?

 

Pentru SC INSTA SALE SRL (denumita in cele ce urmeaza SC INSTA SALE SRL„Operatorul” sau „Operatorul de date”), confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta o importanta deosebita. In acest scop am elaborat prezentul angajament prin care ne asumam sa respectam confidentialitatea datelor dumneavoastra personale si prin intermediul caruia va explicam ce categorii de date cu caracter personal colecteaza Operatorul, modul in care sunt utilizate respectivele date, precum si scopul in care acestea sunt supuse unor operatiuni de prelucrare.

Prezenta Politica se raporteaza doar la datele dumneavoastra personale pe care noi le prelucram prin intermediul website-ului nostru https://www.pointmag.ro/. Dorim sa va asiguram ca am luat toate masurile necesre pentru a asigura confidentialitatea datelor dumneavoastra, acestea fiind prelucrate numai de personalul SC INSTA SALE SRL instruit cu privire la prelucrarea de date personale si autorizat in acest sens.

! Pentru evitarea oricarui dubiu, prezenta Politica este aplicabila numai prelucrarilor de date efectuate de Operatorul SC INSTA SALE SRL, urmand ca partenerii comerciali ai Operatorului, care promoveaza/ vand propriile produse pe platforma https://www.pointmag.ro/, sa fie raspunzatori de modalitatile si scopurile in care acestia va prelucreaza datele.

Pentru a ne “cunoaste” virtual, va punem la dispozitie datele noastre de identificare.

Operatorul care prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in momentul in care navigati pe platforma online https://www.pointmag.ro/ este SC INSTA SALE SRL, cu sediul in Aleea Barajul Bicaz 2-4 Sectorul 3, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/9438/2023, avand CUI 48200496.

Pentru orice intrebari/ nelamuriri cu privire la protectia datelor cu caracter personal, sunteti invitat sa transmiteti o cerere la adresa postala: Aleea Barajul Bicaz 2-4 Sectorul 3, Bucuresti sau la adresa de corespondenta electronica contact@pointmag.ro, avand inscrisa pe plic, respectiv in subiectul e-mailului mentiuni de tipul “Protectia datelor personale” sau “GDPR”.

 

2. Definitii

 

·        Prin „date cu caracter personal” se intelege, in sensul legislatiei nationale si internationale in vigoare, orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

! In sensul prezentei politici, datele cu caracter personal care vor face obiectul prelucrarii se pot referi la: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa de resedinta/ domiciliu, precum si la orice alte informatii pe care ni le puneti la dispozitie prin completarea formularelor disponibile pe website.

·        Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

! In sensul acestei politici, prelucrarile de date se refera la acele prelucrari efectuate la momentul navigarii dumneavoastra pe website-ul https://www.pointmag.ro/, completarii formularelor disponibile pe site sau plasarii unei comenzi pe site-ul nostru.

·        Operator” inseamna persoana care, singura sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Pentru claritate, in sensul prezentei Politici de Confidentialitate, Operatorul este SC INSTA SALE SRL.

! Pentru claritate, partenerii Operatorului, care isi listeaza pe platforma https://www.pointmag.ro/ produsele spre a fi achizitionate de dumneavoastra, prelucreaza o serie de date cu caracter personal in calitate de Operatori de date independenti, acestia fiind exclusiv raspunzatori de aceste prelucrari si de masurile adoptate in scopul de a asigura conformitatea prelucrarilor si securitatea datelor cu caracter personal.

·        Persoana vizata” reprezinta persoana ale carei date cu caracter personal fac obiectul prelucrarii. In sesul prezentei Politici, persoana vizata de prelucrarea datelor este utilizatorul site-ului https://www.pointmag.ro/.

·        Prin „consimtamant” al persoanei vizate se intelege orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

·        Partea terta” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism, altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.

·        Persoana imputernicita de operator” inseamna persoana care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.

·        Destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism caruia (careia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica dat cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete, in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern, nu sunt considerate destinatari. Prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii.

3. Ce tipuri de date cu caracter personal prelucram?

 

Navigarea dumneavoastra pe website-ul https://www.pointmag.ro/ si interactiunea cu acesta implica prelucrarea a doua categorii de date cu caracter personal, si anume:

a.      date personale pe care le dezvaluiti Operatorului in mod voluntar (ex. prin intermediul formularului de conctact, formularului de comanda, formularului de retur, formularului de reclamatii, formularului de abonare la newsletter), acestea fiind colectate in mod individual;

b.      date pe care le furnizati in mod involuntar, prin simpla navigare pe website-ul nostru.

Operatorul colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume (pentru identificare), numar de telefon (pentru comunicare), adresa de e-mail (pentru comunicare), adresa de domiciliu/ resedinta (pentru identificare)si orice alte date cu caracter personal si special pe care utilizatorul le poate pune la dispozitia SC INSTA SALE SRL prin intermediul formularelor disponibile pe website.

Prin intermediul formularului de contact de pe site, Operatorul va prelucra urmatoarele date personale: nume si prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, precum si orice alte informatii pe care le puneti la dispozitie prin completarea casetei „Mesaj”.

Completarea formularului de reclamatii presupune prelucrarea urmatoarelor categorii de date: nume si prenume, e-mail, numar de telefon (informatii obligatorii), precum si orice alte date pe care le puneti la dispozitia Operatorului prin completarea campului „Defecte sau alte Detalii”.

Transmiterea datelor prin intermediul formularului de retur presupune prelucrarea urmatoarelor categorii de date cu caracter personal: nume si prenume, numar de telefon, adresa de e-mail (informatii obligatorii), precum si orice alte date pe care le puneti la dispozitia Operatorului prin completarea campului „Defecte sau alte Detalii”.

Nu in ultimul rand, prin plasarea unei comenzi pe site-ul https://www.pointmag.ro/, vor fi prelucrate urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume si prenume, numar de telefon, e-mail, adresa de domiciliu/ resedinta, precum si orice alt date pe care ni le furnizati prin completarea sectiunii „Detalii”.

Utilizatorul este informat in mod corespunzator cu privire la prelucrarea datelor acestuia cu caracter personal atunci cand pune la dispozitia Operatorului datele sale prin intermediul formularelor de pe website, prin plasarea unei comenzi, respectiv in contextul apelurilor telefonice efectuate in legatura cu plasarea de comenzi si produsele Operatorului, astfel acesta din urma indepindindu-si obligatia legala de informare a utilizatorului.

De asemenea, Operatorul prelucreaza si date de marketing si comunicare, in baza consimtamantului utilizatorilor, dar si date tehnice si actiuni de navigare prin intermediul fisierelor de tip cookie si tehnologiilor similare. Pentru mai multe informatii legate de cookie-urile utilizate pe website-ul nostru, puteti accesa politica noastra de cookie-uri aici. (hyperlink catre Politica de cookie-uri).

Operatorul administreaza, pe langa platforma online https://www.pointmag.ro/, pagina de Facebook POINTMAG - asociata cu site-ul https://www.pointmag.ro/.

Prin intermediul paginii de social media mentionate anterior, Operatorul poate prelucra o serie de date cu caracter personal precum: nume/nickname - denumirea profilului de user social media, date transmise prin functiile messenger, precum si orice alte informatii facute publice in mod voluntar de persoanele vizate prin intermediul acestei retele.

In contextul prelucrarii acestor date, Operatorul se limiteaza strict la asteptarile utilizatorilor acestui canal media si nu utilizeaza datele astfel colectate in alte scopuri decat cele de statistica sau de mentinere a legaturii cu utilizatorii (vizualizari profil, like-uri, vizualizari story-uri/mesaje etc.). Atunci cand utilizatorul isi manifesta dorinta de a apela la serviciile SC INSTA SALE SRL si de a comanda produsele disponibile pe platforma online, se au in vedere regulile de prelucrarei sus - expuse pentru plasarea de comenzi on-line.

Distinct de datele colectate prin formularele disponibile pe site, Operatorul poate prelucra si alte date ale persoanelor vizate in interesul legitim al acestuia, in cadrul apelurilor telefonice efectuate, incluzand, dar nelimitandu-se la cont bancar/ alte date legate de cardul cumparatorului (pentru restituirea sumelor aferente produselor returnare), dar si in contextul in care este necesara punerea la dispozitia Operatorului si a altor documente, care pot fi transmise via e-mail/ prin posta. In general, astfel de prelucrari se realizeaza in afara platformei, motiv pentru li se vor aplica reguli specifice de prelucrare, care nu vor fi detaliate in prezenta Politica. Pentru prelucrarile de date ocazionate de efectuarea de apeluri telefonice vor fi aplicabile prevederile Politicii de call center, disponibila pe website-ul nostru (hyperlink catre politica de call center).

In ceea ce priveste site-ul, categoriile de date prelucrate prin intermediul acestuia sunt limitate la cele enumerate mai sus. In situatia in care ne veti transmite si alte date care nu sunt necesare solutionarii si onorarii solicitarilor dumneavoastra si nici plasarii unei comenzi, ne rezervam dreptul de a le elimina din bazele noastre de date.

Operatorul poate colecta involuntar si alte date personale care va apartin si anume adresa IP, versiune browser, setare fus orar si locatie, sistem de operare, platforme de pe dispozitivele folosite pentru a ne accesa site-urile etc. Aceste informatii nu vor fi utilizate pentru identificarea persoanelor si nu vor fi facute publice altfel decat in conditiile inserate in Politica de Confidentialite, completata cu Politica de Cookies.

Operatorul isi rezerva dreptul de a va solicita informatii suplimentare, insotite de documente doveditoare, prin intermediul e-mailului, tiparite sau in orice alt mod considerat oportun pentru Operator.

Nota: Pentru diligenta, Operatorul SC INSTA SALE SRL i-a informat in mod corespunzator cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal pe partenerii acestuia, care promoveaza si vand produsele proprii pe platforma https://www.pointmag.ro/ si a incheiat acorduri de prelucrare a datelor cu cu furnizorii de servicii IT/ administrare sistem online/ website, insa nu raspunde pentru prelucrarile efectuate de acesti parteneri, respectiv furnizori in nume propriu, persoana vizata fiind informata in mod corespunzator cu privire la prelucrarile ce presupun un transfer de date intre SC INSTA SALE SRL si orice societate care furnizeaza servicii catre Operator.

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi comunicate de Operator, in vederea prelucrarii, unor persoane imputernicite cu prelucrarea datelor, inclusiv furnizorilor de servicii, institutiilor, autoritatilor, organismelor si institutiilor competente sau instantelor judecatoresti, la solictarea acestora.

SC INSTA SALE SRL poate stoca datele dumneavoastra personale chiar si dupa inregistrarea unei cereri de stergere a acestor date, daca stocarea se face in unul din urmatoarele scopuri, prevazute de art. 13 din GDPR:

a.      onorarea comenzilor plasate de dumneavoastra;

b.      indeplinirea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern care se aplica operatorului;

c.       exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;

d.      protejarea intereselor vitale ale persoanelor vizate;

e.      indeplinirea unei sarcini care serveste interesului public;

f.       arhivare in interes public, cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice;

g.      apararea intereselor legitime ale Operatorului sau ale unei parti terte, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil;

h.      pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

4. In ce scop prelucram datele personale?

 

Operatorul prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele scopuri si avand urmatoarele temeiuri legale:

a.      prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), in concret, in scopul asigurarii accesului persoanei vizate la produsele listate de partenerii Operatorului pe website-ul https://www.pointmag.ro/, prin completarea formularelor disponibile pe site sau prin plasarea unei comenzi;

b.      prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului persoanelor vizate (art. 6, alin. (1), lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), in cazul transmiterii de comunicari de marketing;

c.       prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), pentru rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la continutul site-ului https://www.pointmag.ro/ si pentru actiunile care implica interactiunea cu plaftorma online;

d.      Nu in ultimul rand, prelucrarea de date efectuata de SC INSTA SALE SRL este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine Operatorului(art. 6, alin. (1), lit. c) din GDPR), in concret pentru intocmirea facturilor aferente comenzilor onorate, arhivarea de date in conformitate cu normativele aplicabile in aceasta materie si pastrarea datelor de pe facturi/documente justificative contabile conform legislatiei aplicabile in materie fiscala, punerea informatiilor la dispozitia autoritatilor si organelor abilitate, la solicitarea acestora etc.

Datele dumneavoastra personale vor fi prelucrate de Operator in urmatoarele scopuri:

a) plasarea comenzilor, in scopul executarii contractului la distanta;

b) confirmarea comenzilor, in scopul executarii contractului la distanta;

c) informarea prin e-mail, mesaje scrise (SMS), apel telefonic despre starea, parcursul comenzii, in scopul executarii contractului la distanta;

d) gestionarea retururilor ori a eventualelor situatii in care se invoca neconformitatea produsului livrat;

e) purtarea de discutii cu privire la comanda/modificarea comenzii/anularea comenzii/insuficienta stocurilor etc. cu personalul din call-center;

f) facturare, in scopul indeplinirii obligatiilor legale ale SC INSTA SALE SRL, in calitate de vanzator (in cazul facturii emise de Operator; exceptie fac societatile vanzatoare listate in marketplace, pentru care se aplica o politica speciala de prelucrare);

g) imbunatatirea serviciilor furnizate de platforma https://www.pointmag.ro/;

h) imbunatarirea activitatii de marketing, in interes legitim, in special in ceea ce priveste prelucrarea datelor prin intermediul canalelor social media (Facebook etc.);

i) realizarea de rapoarte statistice, in interes legitim;

j) transmiterea de comunicari de marketing (buletine informative privind reducerile aplicate, diversele campanii etc.) pe baza de consimtamant liber, specific, informat, neechivoc si explicit acordat de utilizator;

l) transmiterea de informatii solicitate, la cererea autoritatilor competente, in vederea indeplinirii obligatiilor legale ce le revin operatorilor;

m) arhivarea informatiilor in vederea demonstrarii prelucrarii datelor exclusiv in scopurile sus-mentionate;

n) protejarea drepturilor Operatorului.

5. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal prelucrate la nivelul Operatorului prin intermediul website-ului https://www.pointmag.ro/ sunt retinute pe o perioada de timp rezonabila raportat la scopul prelucrarii datelor astfel incat sa nu se depaseasca perioada necesara prelucrarii lor, aceasta neputand depasi 10 ani de la momentul colectarii (durata de retentie maxima va fi avuta in vedere pentru documentele financiar - contabile pentru care Operatorul are obligatia legala de a aplica aceasta durata de retentie).

Prelucrarile uzuale de date pentru care nu exista o durata de retentie impusa de lege se vor raporta la termenul general de prescriptie de 3 ani ca durata maxima aferenta stocarii in bazele de date apartinand Operatorului.

In ceea ce priveste prelucrarile pe baza de consimtamant, datele vor fi retinute pana la momentul retragerii consimtamantului, insa durata acestora de retentie nu va depasi termenul general de prescriptie indicat mai sus.

6. Transferul de date cu caracter personal

 

Datele dumneavoastra sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate.

SC INSTA SALE SRL se obliga ca datele colectate de acesta sa fie prelucrate numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere etc. neautorizat baza de date continand informatii referitoare la datele persoanelor vizate vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia situatiei in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc. este cerut/a de catre organele abilitate, in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.

Este posibil ca datele dumneavoastra sa fie dezvaluite catre partenerii nostri, care isi listeaza produsele pe website-ul https://www.pointmag.ro/, pentru ca acestia sa poata onora comanda dumneavoastra, ei actionand in calitate de operatori de date independenti, precum si catre alte companii cu care SC INSTA SALE SRL poate dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor, furnizori de servicii (de marketing, curierat, servicii de plata/ bancare, telemarketing sau alte servicii), inclusiv entitati care asista Operatorul in prelucrarea de date in calitate de imputerniciti, asiguratori, autoritati publice (avocati, Parchet, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului), in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate. Aceste date vor fi transferate numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea destinatarilor sus - mentionati, prin care acestia garanteaza ca datele sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare.

Aceste entitati sunt selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura ca indeplinesc cerintele specifice in materie de protectie a datelor cu caracter personal. Acestea au o capacitate limitata de a utiliza informatiile dumneavastra in alte scopuri decat cel de a ne furniza servicii/ de a pune la dispozitia dumneavoastra produsele regasite pe https://www.pointmag.ro/.

In afara dezvaluirilor descrise in prezenta Politica de confidentialitate, este posibil sa transmitem informatii tertilor carora consimti sau soliciti sa efectuam o asemenea dezvaluire.

7. Prevederi speciale legate de minori

SC INSTA SALE SRL acorda o atentie deosebita in ceea ce priveste datele minorilor care ar putea fi furnizate de acestia in vederea plasarii unei comenzi pe platforma online https://www.pointmag.ro/, pentru a se asigura ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizeaza numai in conformitate cu cerintele legale si in cazuri strict determinate.

Astfel, Operatorul nu realizeaza activitati promotionale de marketing direct fata de minori. Cu toate acestea, daca un minor plaseaza o comanda/contacteaza Operatorul prin platformele aferente, se va considera ca minorul a facut acest demers cu acordul reprezentantului sau legal.

Minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii ori participarea la concursuri sau campanii organizate de Operator, decat daca aceste operatiuni se realizeaza in numele minorului de catre reprezentantul legal sau tutorele acestuia, conform legii.

In acest sens, orice persoana care furnizeaza catre SC INSTA SALE SRL datele personale prin intermediul site-ului sau al altor aplicatii sau dispozitive acoperite de prezenta Politica garanteaza faptul ca este major, respectiv ca detine capacitate deplina de exercitiu.

Orice prelucrare de date cu caracter personal apartinand minorilor se va realiza numai in conditiile legii si avand in vedere prevederile de mai sus.

 

8. Link-uri, hyperlink-uri, site-uri terte

 

Site-ul https://www.pointmag.ro/ poate contine link-uri catre site-uri terte ce pot colecta, la randul lor, datele dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii. In cazul conectarii la un site web tert, politica de confidentialitate a SC INSTA SALE SRL nu va fi aplicabila si in cazul navigarii dumneavoastra pe acel site.

 

9. Care sunt drepturile pe care le detineti in calitate de persoana vizata?

 

Orice persoana fizica care navigheaza pe site-ul nostru, in calitate de persoana vizata, are urmatoarele drepturi in raport cu SC INSTA SALE SRL, ca Operator de date cu caracter personal:

·        Dreptul la acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Operatorului ca acesta prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

·        Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte prelucrate sau la completarea acestora, in cazul in care sunt incomplete. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa: contact@pointmag.ro.

·        Dreptul la eliminarea datelor/ dreptul la stergerea acestora din baza de date inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

·        Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata solicita limitarea prelucrarii datelor sale cu caracter personal, caz in care acestea vor fi utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv pentru a raspunde la orice solicitari/ reclamatii din partea acesteia.

·        Dreptul la portabilitate se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, atunci cand prelucrarea are ca temei consimtamantul sau executarea unui contract si se efectueaza prin mijloace automatizate, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

·        Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al SC INSTA SALE SRL.

·        Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii individuale automate se refera la faptul ca persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează in mod similar intr-o masura semnificativa. Cu toate acestea, nu va fi posibila exercitarea acestui drept in cazul in care decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si Operator, este autorizata de dreptul aplicabil Operatorului, cu conditia sa se asigure protectia adecvata a drepturilor, libertatilor si intereselor persoanelor vizate; sau se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate obtinut cu respectarea legislatiei in vigoare.

·        Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. In situatia in care persoana vizata considera ca drepturile prevazute mai sus au fost incalcate, are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele: Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Pagina web: www.dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus persoana vizata se va adresa SC INSTA SALE SRL prin transmiterea unei solicitari la adresa:jud. Aleea Barajul Bicaz 2-4 Sectorul 3, Bucuresti sau la adresa de corespondenta electronica:contact@pointmag.ro

10. Dispozitii finale

Daca Opratorul SC INSTA SALE SRL va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, va publica respectivele modificari pentru a informa persoanele vizate cu privire la informatiile pe care le colecteaza si modul in care le utilizeaza.

Prevederile Politicii de Confidentialitate se completeaza cu dispozitiile Politicii de Cookiessi ale Politicii de call center, prezente pe website-ul https://www.pointmag.ro/.